بسم الله الرحمن الرحيم


Selamat Datang


Istana Cerita sebuah blog berbahasa Melayu, sebahagian besarnya dalam bahasa Malaysia, namun ada beberapa kata yang saya ambil dari bahasa Indonesia dalam usaha memudahkan penyampaian. Ada kata yang jarang kita dengar, namun tetap dapat difahami setelah melihat seluruh isi ayat.

Istana Cerita terisi berbagai himpunan genre, sebahagian besarnya tentang pengalaman perjalanan dan foto kenangan dan selebihnya tentang hal-hal yang menarik pada pandangan penulis.

Penulis dedikasikan blog ini buat semua, khasnya kepada pengagung bahasa Inggeris yang semakin bercambah di negara kita tercinta, Malaysia. Dan mengajak mereka berfikir atau paling tidak bantu beri
ilham supaya mereka yakin betapa teks dalam bahasa Melayu juga boleh diolah dengan baik dan disusun cantik membentuk himpunan kata-kata yang tak kalah hebat berbanding bahasa-bahasa lain di dunia. InsyaAllah.

Sebahagian tulisan di sini ialah tulisan lama usungan dari laman multiply penulis yang kini sudah dibubar.

Sekian. Selamat memabaca

Serba sedikit tentang dialek-dialek Melayu di Malaysia

Dialek Johor-Riau

Dialek ini digunakan di hampir semua bekas jajahan empayar Johor-Riau di Semenanjung. Dialek Johor-Riau kini menjadi asas kepada pembentukan Bahasa Melayu standard di Malaysia. Ciri utama dialek ini adalah akhiran ‘a’ yang dibunyikan sebagai ‘ě’. Seperti contoh:

           

            Saya - disebut sayě

            Apa – disebut Apě

            Berapa – disebut Berapě

 

Bagaimanapun akhiran ‘a’ untuk kata-kata yang diadotasi dari perkataan Indonesia dikekalkan seperti sebutan asal :

           

            Anda – disebut anda

            Merdeka - disebut Merdeka

 

bunyi akhiran ‘r’ tergugur pada kata-kata seperti berikut:

 

Besar - disebut Besa (dengan sebutan a yang betul)

lebar - disebut Leba (dengan sebutan a yang betul)

sabar - disebut Saba (dengan sebutan a yang betul)

 

Bunyi ‘o’  diguna menggantikan kata-kata yang berakhir dengan sebutan ‘ur

 

Tidur – disebut Tido

Telur – disebut Telo

 

Pengguguran bunyi ‘r’ ditengah kata sebelum huruf konsonen seperti berikut:

 

            Kerja - disebut Keja (a menjadi sebutan ě)

            Pergi - disebut Pegi

            Berjalan - disebut Bejalan

 

Bagaimanapun terdapat viarasi kecil di dalam dialek ini mengikut kawaan-kawasan tertentu.

 

Variasi tersebut dapat dilihat dibawah:

 

           Ejaan Standard      Johor-Riau       Johor Pesisir Barat & Utara      Melaka

Besar                           Besa                                  Beso                      Besau

            Lebar                           Leba                                  Lebo                     Lebau

            Sabar                           Saba                                  Sabo                     Sabau

            Langgar                        langga                                Langgo                  Langgau   

            Tukar                           Tuka                                  Tuko                     Tukau

 

Dialek Negeri Sembilan

Penutur bahasa Melayu di Negeri Sembilan telah dipengaruhi bahasa Minang. Ini disebabkan negeri itu mempunyai sejarah panjang dengan Suku Minangkabau dari Sumatera. (contohnya tidak disertakan disini)

 

Dialek Perak

Terdapat dua pecahan kecil dalam dialek Melayu Perak (Tengah dan Selatan)

Sebagaimana dialek Johor-Riau, Dialek Perak juga tidak mengikut sebutan baku ‘a’ seperti contoh berikut:

 

     Ejaan Standard           Johor-Riau                  Perak Selatan             Perak Tengah

            Saya                             Sayě                             Sayěě                           Saye

            Apa                              Apě                              Apěě                            Ape

            Berapa                         Berapě                         Berapěě                       Berape

 

Nota: Huruf-huruf ěě merupakan sebutan ‘ě’ yang dibunyikan dengan jelas. Manakala huruf ‘e’ mengikut contoh bunyi e dalam kata ‘beca’ 

           

Bagaimanapun terdepat sedikit perbezaan kata antara dialek Perak dengan Bahasa Melayu Standard seperti dibawah: (sekadar beberapa contoh)

 

            BM Malaysia             Perak Selatan              Perak Tengah

            Kamu                           Koměě                         Kome

            Kota                            Kotěě                           Kote

 

Dialek Utara (Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Perak Utara)

Selain berbeza sebutan, terdapat juga perbezaan kata yang jelas antara dialek Utara dengan Dialek Johor-Riau. Ciri utama dialek ini adalah sebutan ‘a’ dihujung kata yang dibunyikan secara baku.

 

            Ejaan Standard                                   Dialek Utara

            Saya                                         Saya (mengikut sebutan baku)

            Dia                                           Dia (mengikut sebutan baku)

            Mana                                       Mana (mengikut sebutan baku)

 

Huruf ‘r’ di akhir kata diganti dengan bunyi ‘q’. Lihat contoh:

           

            Ejaan Standard                      Dialek Utara

Bergetar                                   Bergetaq

Ular                                          Ulaq

Telur                                        Teloq

 

Bunyi ‘i’ di tengah digantikan dengan bunyi ‘ia’

 

            Ejaan Standard                      Dialek Utara

            Pasir                                         Pasiaq

            Baligh                                       Baliaq

 

Pengguguran huruf ‘g’ dibelakang kata. Contoh:

 

            Ejaan Standard                     Dialek Utara

            Kambing                                  Kambin

            Kuning                                     Kunin

            Anjing                                      Anjin

 

Kata-kata yang berbeza dengan Bahasa Melayu Standard (sekadar beberapa contoh):

           

            BM Standard                                       Dialek Utara

            Awak / Kamu                                       Hang

            Mereka (bunyi ě)                                  Depa (sebutan baku)

            Sekejap                                                Sat

            Kenapa (bunyi ě)                                  Awat

            Pergi                                                     Pie

            Kelapa   (bunyi ě)                                 Nyoq

                                   

Terdapat juga dialek kecil didalamnya yang mempunyi sedikit beza sebutan seperti dibawah:

 

            Dialek Utara                                       Dialek Utara (Perlis)

            Kasut                                                   Kasuit

            Pulut                                                     Puluit

 

Dialek Kelantan (kecek kelate)

Dialek Kelantan merupakan dialek Melayu yang paling banyak mempunyai beza sebutan dari dialek-dielak Melayu di Semenanjung. Selain beza sebutan, dialek Kelantan juga mempunyai banyak perkataan yang berbeza. Ciri utama dialek Kelantan adalah penggantian huruf ‘n’ dan ‘ng’ di belakang kata dengan huruf ‘e’ (sama dengan bunyi e dalam kata Beca)

 

            Ejaan Standard                                   Dialek Kelantan

            Kawan                                                 Kawe

            Bulan                                                    Bule

            Terang                                                  Teghe

            Tenang                                                 Tene

            Bukan                                                  Buke

            Tangan                                                 Tange

 

Huruf ‘a’ di belakang kata juga diganti dengan bunyi ‘o’

 

            Ejaan Standard                                   Dialek Kelantan

            Apa                                                     Gapo

            Hamba                                                 Ambo

            Mana                                                   Mano

 

Perbezaan kata antara dialek Kelantan dengan Bahasa Melayu Standard

 

            Ejaan Standard                                   Dialek Kelantan

Satu (dua, tiga empat…)                     Se (dua, tiga empat…)

Saya                                                     Kawe / ambo

Awak / Kamu                                       Demo

Bagaimana                                            Guano

Cakap                                                  Kecek

Duit                                                      Pitih

Gaduh                                                  Gocho

Juara                                                    Jogho

Kelapa                                                 Nyo

Kawan / sahabat                                   Saing

 

Dialek Terengganu

Gaya percakapan penutur dialek Terengganu sama seperti dialek Kelantan. Bagaimanapun ianya berbeza dari segi sebutan. Ciri utama dialek Terengganu adalah penambahan huruf ‘g’ bagi kata-kata yang berakhiran dengan ‘n’. Contoh:

 

Ejaan Standard                                  Dialek Terengganu

Makan                                                 Makang

Ikan                                                     Ikang

Bukan                                                  Bukang

Badan                                                  Badang

Pun                                                      Pung

Zapin                                                    Zaping

Kemaman (nama daerah)                      Kemamang

Jalan                                                     Jalang

Hujan                                                   Hujang

 

Dalam dialek Terengganu huruf ‘a’ di akhir kata juga diganti dengan bungi ‘ě’ yang jelas sebagaimana dielak Perak (selatan)

 

Ejaan Standard          Dialek Terengganu             Dialek Kelantan

Apa                              Apěě                                  Gapo

Mana                           Maněě                                Mano

Ada                              Aděě                                  Ado

 

Pengguguran huruf ‘m’ didalam kata-kata seperti :

           

Ejaan Standard                                  Dialek Terengganu

Jumpa                                                 Jupěě

Sampai                                                Sapaa

 

Terdapat juga sedikit perbezaan kata didalam dialek Terengganu seperti contoh berikut:

 

            BM Standard                                       Dialek Terengganu

            Duit                                                      Piti

            Selalu                                                   Sokmo

 

(ada diantaranya sama dalam dialek Kelantan)

 

Dialek Pahang

Gaya penuturan sama seperti penutur dialek Kelantan dan Terengganu. Tetapi berbeza sedikit dari segi sebutan. Tidak banyak info yang diperolehi tentang dialek ini kerana penuturnya lebih cenderong menggunakan dialek Johor-Riau (Pahang di satu masa dahulu adalah sebahagian dari jajahan kerajaan Johor-Riau-Lingga)

 

Dialek Sarawak

Bahasa Melayu Sarawak merupakan dialek yang paling besar perbezaannya dengan dialek-dialek Melayu lain di Malaysia. Dielak ini juga dipengaruhi bahasa Melayu Brunai, Bahasa Iban, Bidayuh, Melanau dan bahasa suku-suku di Filipina. Berikut adalah beberapa perkataan didalam dialek Melayu Sarawak

 

            BM Standard                                       Dialek Sarawak

            Saya                                                     Kamek

            Awak / kamu                                        Kitak

            Dia                                                       Nya

            Tidak                                                   Sik

            Jangan                                                  Sikboh

            Ini                                                        Itok

            Sini                                                       Sitok

            Itu                                                        Ya

            Situ                                                      Siya

            Sana                                                     Sinun

            Mana                                                   Ne

            Dimana                                                 Sine     

            Cakap                                                  Madah

            Orang                                                   Sidak  

            Cantik                                                  Kacak

            Sombong                                              lawa

            Lama                                                    Lamak

            Jumpa                                                  Temu

            Kucing                                                 Pusak / pusa

            Anjing                                                  Asok

            Ayam                                                   Manok

            Ya                                                        Auk

 

dan banyak lagi perkataan dalam dialek Sarawak yang sangat berbeza dengan dialek-dialek Melayu di Semenanjung. (tapi ada juga yang sama)

 

Dialek Sabah

Bahasa Melayu Sabah tidaklah banyak berbeza dengan bahasa Melayu Semenanjung berbanding bahasa Sarawak. Bilangan orang Melayu-Brunei yang bukan majoriti tidak dapat mempengaruhi pertuturan Bahasa Melayu di Sabah. Keadaan ini menyebabkan suku-suku asli di Sabah menjadi bahasa Melayu Standard sebagai bahasa pemersatu antara mereka. Bagaimanpun, mereka menggunakan sebutan baku yang bunyinya seperti Bahasa Indonesia. Disaming itu terdapat juga kata pinjaman dari bahasa suku kaum di negeri itu. Bagaimanapun data yang tersedia masih minium

                       

Biarpun banyak variasi dalam dialek-dialek Melayu Malaysia, generasi muda kini semakin ramai yang menggunakan bahasa Melayu Standard berbanding dialek ibu mereka sendiri. Keadaan ini dapat dilihat ketara pada pertuturan orang Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Perak. 

 

 

  ini adalah versi yang kedua. versi pertama telah terhapus tanpa disengajakan. Haraf Maaf

57 ulasan:

 1. bambangpriantono wrote today at 5:49 AM ET, edited today at 5:49 AM ET

  Bisa (boleh) kasih contoh lebih rinci ndak?
  Jangan serba sedikit, serba banyak juga boleh...:)

  BalasPadam
 2. bambangpriantono wrote today at 5:49 AM ET, edited today at 5:49 AM ET

  Bisa (boleh) kasih contoh lebih rinci ndak?
  Jangan serba sedikit, serba banyak juga boleh...:)

  BalasPadam
 3. ini jawapan untuk Cak Nono.........

  Sebo banyok?
  Guano demo? sikit tokse, nok banyok pulok. Takdok doh. Idea belum tubit. Sat nanti kawe tamboh. Demo tunggu deh...... (Kewe ni kecek Kelate, mo pehe dok?)


  BalasPadam
 4. Buat Cak Nono & Wan, ampun..... minta diulang 'reply'nya. Reply kamu yang dulu telah terhapus dengan tidak sengaja.

  BalasPadam
 5. Ampyun..samo bae lah pacak disiko (sama saja disini) dak metu reply-nyo, diulangi ya
  Kenapa harus serba sedikit, serba banyak juga gak masyalah kok...:)

  BalasPadam
 6. ini pun ulangan dari reply saya.... (terhapus gara-gara anak-anak saudara (keponakan)yang nakal barangkali)

  Demo nok banyok?? sikit tokse, nok banyok pulok. Guano demo..? Kawe takdok idea doh ni. Belum tubit. Sat nanti kawe tamboh. Demo tunggu deh......
  (kawe ni kecek kelate, mu pehe dok?)

  BalasPadam
 7. Hehehe, nyanda apa-apa, dan...
  Kita ada tunggu ngana pe carita-carita apalai vor beking conto macam Kelantan pe bicara do'e...so pasti kita tunggu akang....
  Melayu pe dialek macam rica-rica kua'
  (kita cuma tau sadiki apa ngana kata lai) :))

  Ditunggu deh pokoknya....

  BalasPadam
 8. Fuyoo...., baguihnya hang. macam-macam hang tau no.... tapi awatnya dialek tu pelik sangat? Dialek apa tu...? Hang habaq mai....

  BalasPadam
 9. Oh, yang saya bicara dalam reply tadi itu Melayu ala Manado...Sulawesi Utara Dan, heheheh...coba saya kasi tahu sedikit..
  Ngana = kau, kamu
  kita = aku, saya
  vor = untuk (asalnya dari bahasa Belanda 'voor')
  pe = kependekan dari punya...
  contoh : buku saya di Manado jadi kita pe buku
  beking = bikin
  kua', do'e = ungkapan...seperti kata 'lah'
  Tunggu akang = tunggukan
  nyanda = tidak

  Hehehehe...itu tadi kita pe penjelasan sadiki parkara Manado pe dialek...:)
  Maaf ye...:)

  BalasPadam
 10. Ada teman dari Bengkalis (Riau)..kalau bercakap dialek seperti ini juga:
  Awak pegi lah puto-puto paso, tak de duit pun tak pe lah...
  (Kamu pergi aja putar-putar pasar, nggak ada duit nggak apa-apa lah)
  Ya..Bengkalis kan deket sama Johor pesisir barat ya?

  BalasPadam
 11. Sama-sama. Info ini tidaklah bagus sangat. Banyak lagi yang kurang.

  BalasPadam
 12. cool info though..hehe..but yea...i'm just curious to know more about melanau language and people around the world....though i'm mixed of malay brunei-melanau..but yea...curiousity,i might say that brought me here.

  BalasPadam
 13. tak tau nak cakap pa... peliaq besaq hahahaha

  BalasPadam
 14. ini = tok
  mana = ney dmana = dsiney
  anjing = asuk
  ya = aok

  BalasPadam
 15. ni bahasa apa? bahasa Melanau ke bhs Melayu Sarawak?

  BalasPadam
 16. Aku orang melayu sarawak lah..
  Mlayu serawak ada byk gik dialek yang jarang didengar..

  BalasPadam
 17. Ooooo.. bagus tu. Aku nak dengar bole?
  Kalau ada masa, apakata, 1st entry ko dlm blog nanti guna bahasa Melayu Sarawak. Aku sbnrnya nak cuba buat tp, aku punya sarawakian's friend xnak tolong plak.

  BalasPadam
 18. dekat bahagian mukah la..
  mula2 org dgr, mmg bahasa pelik ar..

  BalasPadam
 19. contoh untuk bahasa melanau igan/mukah:
  aku = kew/ akew
  kamu = kaau
  tidur = tudui
  makan = keman
  jalan = makau
  siapa nama kamu? = sai ngadan kaau?
  berapa? = jenew?/dakai?/kalai?
  rumah = lebuk

  BalasPadam
 20. hem.... Selamat datang ke laman aku....

  BalasPadam
 21. TQ... boleh tambah pengetahuan.. Tapi nampak pelik la bunyinya.

  BalasPadam
 22. ne ada pelik bunyi ya mun ko dtg swak klak boleh ko nengar mcm2 bahasa yg best2..anyway thanks for the info..coz aku byk member2 dr semenanjung malaysia yg dialeknya mcm2..mun dpt tambah2 juak dialek yg lain juak..hehehe..wassalam!

  BalasPadam
 23. kaki = soko
  bilik air = pa'engan
  sambal belacan = buje chappii
  kenapa = arapa
  cantik = gege
  cucu = kompoi
  pakaian = kolampi
  sihat = beras
  saya = bule
  engkau = bekna
  buruk = cubek

  BalasPadam
 24. diak site teji bak belajer idak2 bahasa... ko nda bei ateng melanau, even melanau itself pun bei idak2 dialect..
  diak = good
  teji = like this
  bak = to
  belajer (belajar) = study
  idak = many
  bahasa = language
  ko (kew) = I, me
  nda = not
  bei = have, to own, am (depend on the sentence usage)
  ateng = true

  BalasPadam
 25. faizal, tahniah atas usaha saudara memberikan penerangan yang serba ringkas tentang dialek di negara kita.
  cuma bahagian dialek kedah saudara telah homogenkan sebagai dialek 'utara'. Rasa saya tidak pernah wujud kerajaan 'utara' yang menuturkan loghat atau dialek utara. asalnya dialek itu dituturkan tentulah merujuk kepada suatu kebudayaan atau kerajaan, sebagaimana saudara sebutkan dalam dialek johor-riau berasal dari kerajaan johor-riau. dialek 'utara' yang saudara maksudkan saya rasa tentulah merujuk kepada dialek kedah yang wujud sejak abad ke 8 lagi, yang wilayah penuturnya merangkumi setui (satun), perlis, p.pinag hingga ke krian yang suatu ketika dahulu dibawah takluk kerajaan kedah. penutur ini ada kerabatnya hingga ke tenanserim (selatan myanmar),ranong, pathalong, trang (selatan thai (segenting kra)). kerajaan lama penutur dialek ini dipanggil Langkasuka yang merangkumi segenting kra, kedah dan pattani. sebab itu ada persamaan antara beberapa dialek kedah dengan dialek pattani/kelantan cuma disebut dengan nada dan tekanan yang berbeza tetapi mempunyai makna yang sama. terima kasih.

  BalasPadam
 26. Sama-sama. Terima kasih kerana sudi bagi info. Memang asalnya saya menganggap dialek kedah lebih tepat. cuma kerajaan Kedah Tua pada masa ini sudah tidak wujud lagi. hanya yang tinggal pecahan-pecahan jajahannya saja dan pecahan-pecahan ini mempunyai dialek yang sedikit berbeza antara satu sama yang lain. contohnya antara dialek di Daerah Krian dengan Perlis. Persoalannya, adakah mereka masih menganggap daerah tempat tinggal mereka sebahagian dari Negeri Kedah. Tentu tidak. jadi untuk menyatukan sub-sub dialek ini bagi menggambarkan ianya berasal dari satu akar, maka itu saya namakannya dialek utara yang mengandungi Perak Utara, Kedah, Penang dan Perlis.

  BalasPadam
 27. boleh disebut begitu. kedah besar itu tidak wujud lagi. namun jika ingin membuat rujukan atau penerangan secara ilmiahnya harus menyebut akarnya. umpama orang besut tidak mengatakan mereka bercakap trengganu atau cakap besut tetapi bercakap sialek kelantan, begitu juga orang nogori 9, dialek nya minang walaupun negara minangkabau sudah dipecah-pecahkan menjadi daerah-daerah kecil.
  hal ini disentuh disini supaya orang kita tidak lupa akar dan tahu asal usul...

  BalasPadam
 28. helo... rasa beruntung sbb terjumpa lelaman ni... sbb saya dan kawan2 saya sedang buat projek perbezaan di antara sebutan melayu johor-riau dan sebutan melayu baku Majlis Bahasa Melayu Singapura. Kalau tidak keberatan boleh saya tahu sumber untuk entry journal awak ini? terima kasih =)

  BalasPadam
 29. yupp, Alahai... sorilah minenyours, kajian ini bersumberkan bahan yang banyak yang sudah tak dapat saya nyatakan. Salah satunya dari buku teks bahasa Melayu STPM. Selain itu, Ia juga berdasarkan pengamatan peribadi saya sendiri sebagai orang Melayu Johor yang punya rakan-rakan dari pelbagai tempat di seluruh Malaysia. Untuk membantu, salah satu bahan yang berguna untuk kajian kamu mungkin majalah Dewan Bahasa terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Selamat berusaha....

  BalasPadam
 30. Iboh lupak org iban, cina, bidayuh dan macam-macam bangsa di Sarawak boleh kelakar melayu Sarawak...Kira macam universal lah..Mun sik pande kelakar pun boleh paham juak. =P

  BalasPadam
 31. salam...saya pelajar linguistik di UKM begitu tertarik dengan laman web ini.memandangkan thn ini saya mengambil Dialektologi,saya harap laman ini diberi menambahan baru yang lebih luas.terima kasih.

  BalasPadam
 32. terima kasih kerana menyokong. InsyaAllah, kalau ada sumbernya, saya akan tambah

  BalasPadam
 33. boleh tak bg sistem vokal dialek kedah n perak yg penuh...kalau ada info,htr e-mail kat sy...dlm m'gu nie gak...ni e-mail nyer..yaya_dieya@yahoo.com..htr tau...nk wat assignment nie..huhu

  BalasPadam
 34. halloooowww......

  numpang promosi ya:)

  ada tas import, keren2 lhoo...
  merek LV, BONIA,GUESS,PRADA,FENDI, CHLOE, VERCASSE, DLL

  visit our web

  http://ellabutik.com
  or
  http://ellabutik.multiply.com

  wish u all the best,
  terutama sama yang udah pinjemin tempat bwat promo ini
  smoga sukses slalu

  BalasPadam
 35. salam. saya nak bertanya, ada tak novel atau cerpen2 yang menggunakan bahasa dialek dalam penulisan mereka? boleh kongsi kan?

  BalasPadam
 36. salam admin,
  saye duk Tganu, saya ada rgamai gok sedare & saing2 (member) yang duk Klantan, Perlis, Penang, Perok, Selangor& Negeri Sembilang, Pahang, Johor & Saboh(buleh katakn seme negri la dlm Malaysia ni)
  info ni jugok dapak menolong saye dalam memahami bahasa awoknye(mereka)kalu saye ke rgumah iao
  dok la kene ejek bile nok cakap(tidaklah saya diejek oleh dialek saya apabila berkomunikasi dengan mereka)
  information on this page good for those in Southeast Asia especially for Malaysian & Indonesian
  boleh merapatkan silaturahhim anatara dengan yang lain melalui dialek ;)

  BalasPadam
 37. salam...saya sarawakian....original melanau mukah...evendo bahasa melanau memang banyak jenis...melanau mukah dah terbahagi ikut kpg...kpg tellian slang dia lain, kpg petanak lain, kpg penakub hilir dan kuala lain hahaha kalau dengar sure berbelit otak...

  BalasPadam
 38. lets we learn 2gether...
  Saya baru bangun tidur = akou japan migak tudui
  saya nak mandi=akou bak temok
  saya nak jalan sekejap=akou bak makau jujok
  saya tengah banyak kerja=akou tengah idak kereja
  saya tengah memandu kereta=akou tengah madou keretak
  saya tengah memasak=akou tengah pisiek
  awak apa khabar=inou degah kaau?
  saya sihat=akou diak un

  hehehe banyak lagi...tu baru melanau mukah...lom melanau matu,daro,bintulu,dalat,oya ;)

  BalasPadam
 39. ada lagi satu bahasa suku kaum di sarawak yang perlu kawan2 tahu..bahasa kaum mirek...sukukaum ni tgl di area miri dan baram....hehehe
  okla...

  buat ape tadi?=upeih d'dem aou?
  saya tengah membaca=koy masey tih
  saya sayang awak=koy sukak go aou
  saya tengah memandu=koy hukaik metukar
  saya tengah mengemas luar rumah=musai amin yeh balui
  apa khabar=abear aou

  okey la...nanti share lagi info

  BalasPadam
 40. Negeri Sembilan, Negeri Kampar Perak, Kuantan, Pahang selain terpengaruh dari bahasa minangkabau, juga dipengaruhi oleh bahasa dan tradisi adat istiadat budaya yang dibawa oleh masyarakat Kampar ,Kuantan, dan Rokan dari Provinsi Riau, Indonesia. Loghat dan dilaeg Kampar, Kuantan dan Rokan berbeda dengan loghat dan dialeg Minangkabau :)

  BalasPadam
 41. Salam, . Saya merupakan pelajar pengajian Bahasa Melayu di UKM . Saya amat tertarik dengan usaha saudara mengetengahkan bahasa - bahasa dialek yang terdapat di Malaysia.Ini serba sedikit membantu dalam pengajian saya. Diharapkan laman ini akan memberi info yang lebih lagi.Terima kasih

  BalasPadam
 42. salam... nak tnyer sal bahasa melayu daerah ni...
  sbb saya ada projek nak recoard suara seluruh malaysia..
  ada perbezaan ke dlm 1 negeri tu bahasa yang popular kt negeri tu? nak kene ikut daerah ke?
  misal kata, nak sebut nama tempat... kan dalam 1 negeri terdapat daerah kan?... setiap daerah tu lain2 ke sebutannyer...
  boleh bagi negeri, dan daerah yang loghatnyer bila sebut nama tempat tu berlainan...

  BalasPadam
 43. Uchak
  Terima kasih, saya mendapat banyak maklumat daripada laman web ini.Saya memerlukan lebih banyak maklumat tentang perbezaan sebutan baku dengan sebutan Johor-Riau. Harap dapat membantu.

  BalasPadam
 44. Allah peliharakan Sultan
  Nugrahkan diə, segalə kehormatan
  Sihat dan riə, kekal dan makmur
  Luasan kuasə, naungkan kami
  Rakyat dipimpini berzaman lagi
  Dengan merdeka bersatu hati
  Allah berkati Johor
  Allah selamatkan Sultan

  Mungkin lirik lagu kebangsaan negeri Johor di atas dapat memberi jawapan tentang soalan anda. Perhatikan huruf 'ə', - dalam dialek Johor, akhiran 'a' dalam ejaan BM standard, contohnya ejaan 'apa' bunyinya tetap jadi 'apə'.

  BalasPadam
 45. alhamdulillah...saya jumpa laman ni....saya perlukan lebih banyak maklumat berkaitan bahasa melayu johor riau, mahasa melayu standart dan bahasa baku. kalau dapat boleh banu saya.

  BalasPadam
 46. Cuba bincang pasal bahasa Banjar - Sapa nering, napa tekuriheng. Bagawik qada, awak gin uyuh nering ' world cup '.

  Sape faham terjemahkan ok.

  BalasPadam
 47. salam..laman ni mmg bgus la..sy ni klntanese tp mnetap kat sbah..msalh sy ialah sy tidak bgitu pndai brtutur dialek sbah ni..skit2 boley la..slalu je kne ejek ngan kwn2 aduyaii..hik3 bley x spa2 yg sdi ajarkn atau bg more information about dialek sbah ni..

  BalasPadam
 48. kalo dr penakub hilir cmna lak bunyinya?

  BalasPadam
 49. Saye orang melayu-jawe johor.. Dalam bahase jawe pun ade jawe halus dan jawe kasar.. susah nak faham kalau tak reti cakap jawe..

  BalasPadam
 50. Salam.. saye dari melayu pontianak

  BalasPadam
 51. Salam.. saye dari melayu pontianak

  BalasPadam
 52. salam dari Melayu Lingge (Kepulauan Riau)
  nak tengok bahse Melayu Lingge (loghat Johor-Riau) sile ...

  www.visitlingga.com

  BalasPadam